31.05.2018

Trafin ohje taksimatkustajille

Taksimatkustajalle

Takseihin liittyvä lainsäädäntö muuttuu 1.7.2018. Mitä se käytännössä tarkoittaa taksimatkustajan kannalta?

Hintakatto poistuu – tarkista hinta etukäteen

Asiakkaalla on oikeus tietää hinta tai hinnan määräytymisen perusteet taksia tilattaessa tai ennen matkan alkamista.

Taksimatkan hinta voi vaihdella esimerkiksi kellonajan, taksiyrityksen, tilaustavat ja haluttujen lisäpalveluiden mukaan. Yritysten hinnat voivat perustua esim. nykyisen kaltaisiin kilometri- ja aikaveloituksiin tai voivat olla kiinteitä tietylle välille tai sopimusperusteisia. Myös osa yrityksistä voi periä lähtömaksuja ja toiset eivät.

Jos matkan hinta ylittää 100 euroa, niin kuljettajan pitää sopia selkeästi hinnasta etukäteen asiakkaan kanssa.

Taksin tilaaminen

Takseilla ei ole enää nykyisenkaltaista päivystysvelvollisuutta. Etenkin maaseudulla tämä saattaa tarkoittaa sitä, että hiljaisina ajankohtina taksi kannattaa tilata ennakkoon. 

Muista myös selvittää taksia tilatessasi taksiyrityksen tarjoamat lisäpalvelut, jos sinulla on niille tarvetta. Tällaisia ovat esimerkiksi ison matkatavaran kuljettaminen, lastenistuimet ja eläinten kuljetus. Tämä tieto voi löytyä myös yrityksen verkko- tai facebook-sivuilta. 

Mikäli sinulla on oikeus käyttää Kelan tai kuntien rahoittamia taksipalveluita, noudata niiden osalta heidän ohjeistustaan. Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Soittamalla tai sovelluksella

Jos tilaat taksin soittamalla tai sovelluksella, tulee sinun saada tieto matkan hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteet tilauksen yhteydessä. Takseissa on eroja niin palveluissa kuin hinnassakin, asiakkaan pitää siis itse päättää, mitä painottaa valinnassaan.

Taksitolpalta tai muulta taksiasemalta

Nykyään taksitolpilla tai muilla taksiasemilla on vallitsevana käytäntönä, että asiakkaan tulee valita ensimmäinen taksi, ellei taksin vaihtamiselle ole perusteltua syytä, kuten esim. auton koko. Jatkossa taksien erilaiset hinnoitteluperusteet vaikuttavat myös tähän käytäntöön ja asiakas saa vapaasti valita, minkä taksin haluaa ottaa.

Mistä taksin tunnistaa?

Taksivalaisin on hyvä tapa tunnistaa taksi jatkossakin. Taksivalaisimen tulee olla kelta-musta, jossa lukee joko TAKSI tai TAXI. Taksivalaisimen koko voi vaihdella ja siinä voi olla muutakin tekstiä.

Taksivalaisimen käyttö oikeuttaa taksin käyttämään esimerkiksi taksiasemia, taksikaistoja ja muita vain takseille varattuja alueita.

Taksina voi toimia henkilöautojen lisäksi mm. pakettiautot, mopoautot, mönkijät tai kuorma-autot, mutta ei linja-autot.

Esteettömiä takseja jatkossa kaksi kokoluokkaa

Esteettömiä takseja on jatkossa kaksi kokoluokkaa, pieni ja suuri. Pienen esteettömän ajoneuvon pyörätuolipaikan tila on hieman nykyisen esteettömän taksin pyörätuolipaikkaa suurempi. Suuri esteetön ajoneuvo vastaa puolestaan pyörätuolipaikan koon osalta nykyistä invataksia.

Lue lisää esteettömistä ajoneuvoista.

Taksiyrityksen ja taksinkuljettajan luvat voi tarkastaa nettipalvelusta

Luvanhaltijan nimi, yhteystiedot sekä kuljettajan nimi on oltava matkustajan nähtävillä.

Taksiyrityksillä tulee olla lupa toiminnan harjoittamiseen

Luvan voimassaolon voi tarkastaa valtakunnallisesta hakupalvelusta.

Taksinkuljettajilla tulee olla ajolupa

Kuljettajan ajoluvan voimassaolon voi tarkastaa Trafin ilmaisesta julkiset kuljettajatiedot –hakupalvelusta 1.7.2018 alkaen.

Puutteita palvelussa? Epäselvyyttä hinnassa tai hinnoittelussa?

Mitä tulee tehdä, jos taksimatkalla on ollut ongelmia, esimerkiksi epäselvyyttä tai erimielisyyttä hinnassa, tilattu taksi ei ole tullutkaan tai kuskilta saa huonoa palvelua?

Ota ensin yhteyttä siihen tahoon, jolta tilasit taksin eli välityskeskukseen tai taksiyrittäjään. Reklaamaation teon apuna voit käyttää reklamaatioapuria. Jos kyydin maksoi Kela tai kunta, ota yhteyttä heihin. Jos valituksesi ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan. KELAn korvaamat matkat

Mikäli sinulla on oikeus Kelan korvaamiin taksimatkoihin tilaa matka Kelan kanssa sopimuksen tehneestä maakunnallisesta tilausvälityskeskuksesta. Lisätietoa taksimatkan tilauksesta ja alueiden puhelinnumeroista saat osoitteesta www.kela.fi/matkat.

 


25.05.2018

Kelan lehdistötiedote 24.5: Kela tähtää erinomaiseen laatuun taksipalveluissa

Kelan lehdistötiedote 24.5. 

 

Kela tähtää erinomaiseen laatuun taksipalveluissa

 

Kelan taksipalveluja tuottavat yritykset valmistautuvat parhaillaan uuteen toimintamalliin. Siinä korostuu palveluiden luotettavuus, laatu ja turvallisuus.

 

Kela on kevään aikana kilpailuttanut korvaamiensa taksimatkojen palveluntuottajat. Kilpailutuksella haluttiin varmistaa palvelujen laatu ja turvallisuus ilman, että kustannukset suurenevat nykyisestä.

Heinäkuun alusta alkaen Kelan korvaamien taksimatkojen palveluista vastaa 17 alueellista palveluntuottajaa. Kaikilla alueilla kilpailutuksen voitti palveluntuottaja, joka täytti Kelan asettamat laatuvaatimukset ja tarjosi edullisimman hinnan kuljetuksille. Kilpailutettujen taksikyytien arvo oli 160 milj. euroa. Kelan tämän hetken arvion mukaan kuljetuskustannusten kilpailuttaminen säästää noin 10 % julkisen talouden kustannuksia.

 

Uusit toimintamalli tuo tehokkuutta

Kilpailutuksella haettiin kokonaisvastuullisia palveluntuottajia. Tämä tarkoittaa, että palveluntuottajat vastaavat itsenäisesti kaikista taksipalveluun liittyvistä järjestelyistä. Ne hoitavat matkojen tilaukset, yhdistelyt, välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan, maksuliikenteen sekä raportoinnin. Lisäksi ne vastaavat kuljetuksiin liittyvistä asiakaspalautteista ja niiden käsittelystä.

 

Taksipalvelujen kilpailutus tuo myös uudenlaisen liiketoimintamallin monelle alueelle. Kelan korvaamia kuljetuksia ajavia takseja tulee olemaan vähemmän kuin nyt, koska kokonaisvastuullinen toimintamalli mahdollistaa muun muassa autojen tehokkaamman logistiikan. 

 

Autoilijoiden määrän väheneminen saattaa vaikuttaa 1.7.2018 alkaen asiakkaan mahdollisuuksiin saada käyttöönsä tämänhetkinen vakiotaksi. Oikeus vakiotaksiin säilyy kuitenkin ennallaan. Vaikka kuljettaja vaihtuisikin, palveluntuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan laatukriteereitä, jotka Kela on asettanut kuljetuksille. Kela pitää erityisen tärkeänä, että autoilijat erikoistuvat näihin kuljetuksiin. Tällöin asiakkaan yksilölliset avuntarpeet tulevat hyvin huomioiduksi matkan aikana.

 

Lisätietoja asiakkaalle:

Elämässä.fi: Milloin ja miten kela korvaa taksimatkoja?

 

Lisätietoja medialle:

Kela, etuuspalvelut, etuuspäällikkö Raija Jääskeläinen, puh. 040 588 2356

Kela, etuuspalvelut, pääsuunnittelija Anne Giss, puh. 040 098 5436

Kelan tiedote 3.5: Muutoksia Kelan korvaamiin taksimatkoihin 1.7.2018

Soisaalivakuutus.fi: Kela ostaa taksipalvelut maakunnallisilta välityskeskuksilta (sosiaalivakuutus.fi)

 

 

Kelan viestinnän puhelinpalvelu medialle p. 040 733 5221, arkisin klo 9–16 viestinta@kela.fi

Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmän puhelinpäivystys medialle p. 050 5517 960, arkisin klo 9–16

tilastot@kela.fi

 

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle.

Tilaa kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä mediainfo osoitteessa www.kela.fi/uutiskirje

Viestinnän yhteystiedot verkossa

 


25.05.2018

Kelan lehdistötiedote 3.5: Muutoksia Kelan korvaamiin taksimatkoihin

Kelan lehdistötiedote

 

Muutoksia Kelan korvaamiin taksimatkoihin 1.7.2018

Kela tekee sopimukset korvaamiensa taksimatkojen suorakorvausmenettelystä 11 eri palveluntuottajan kanssa. Heinäkuun alusta alkaen kaikki Kelan korvaamat taksimatkat pitää tilata Kelan alueellisilta sopimuskumppaneilta. Muulla tavoin tilatusta matkasta ei voi saada korvausta.

Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneet tilausvälitysyhtiöt järjestävät jatkossa kaikki Kelan korvaamat taksimatkat. Ne vastaavat kuljetuksiin liittyvistä järjestelyistä, kuten asiakkaan tilausten vastaanottamisesta, matkojen yhdistelystä, välityksestä, maksuliikenteestä ja muista palveluista. Tilausvälitysyhtiöiden tehtäviin kuuluu lisäksi taksimatkoja koskevaan asiakaspalautteeseen vastaaminen ja asiakkaiden neuvonta kuljetuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Uudet tilausnumerot ovat maksuttomia 

Uusia tilausnumeroita on yhteensä 17. Kela voi korvata taksimatkan vain, jos taksi on tilattu näistä numeroista. Puhelu on maksuton. 

Kun asiakas tilaa taksimatkan oman alueensa tilausnumerosta, hän saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa matkastaan enintään omavastuun. Se on 25 euroa matkasta yhteen suuntaan. Jos matkan kustannukset jäävät alle omavastuun, asiakas maksaa matkan itse. Myös nämä kustannukset kerryttävät kuitenkin matkojen vuosiomavastuuta (ns. matkakattoa). Se on 300 euroa.

Oikeus vakiotaksiin säilyy 

Alle 16-vuotiaalla tai vaikeasti sairaalla lapsella on edelleen oikeus vakiotaksiin eli tutun taksinkuljettajan käyttöön. Oikeus vakiotaksiin voidaan myöntää asiakkaalle myös yksilöllisen harkinnan perusteella. Siihen vaikuttaa asiakkaan terveydentila ja avuntarve kuljetuksen aikana. Edellytyksenä vakiotaksikuljetuksen järjestymiselle on, että Kelan korvaamia taksikuljetuksia järjestävä tilausvälitysyhtiö pystyy osoittamaan asiakkaalle vakituisen kuljettajan tai että asiakkaan aiemmin käyttämä kuljettaja toimii tilausvälitysyhtiön alihankkijana.

Saattajan korvauksiin muutoksia

Saattajan matkakuluista saa korvausta, jos terveydenhoitohenkilökunta on katsonut saattajan tarpeelliseksi asiakkaan terveydentilan vuoksi. Jatkossa saattajan matkasta saa korvauksen siltä osalta matkaa, jonka asiakas ja hänen saattajansa matkustivat yhdessä. Saattajan yksin tekemä matka korvataan vain silloin, kun se alkaa asiakkaan kotiosoitteesta tai päättyy sinne esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas jää hoitoon terveydenhuoltoon ja saattaja tekee paluumatkan yksin.

Uudet palveluntuottajat ja tilausnumerot 1.7.2018 alkaen

Maakunta

Palveluntuottaja

Tilausnumero asiakkaille

Etelä-Karjala

Taksi Saimaa Oy

0800 50 123

Etelä-Pohjanmaa

Seinäjoen Keskustaksi Oy

0800 99 090

Etelä-Savo

Pro-Keskus Oy

0800 30 2245

Kainuu

Kainuun Taksivälitys Oy

0800 93 153

Kanta-Häme

Tampereen Aluetaksi Oy

0800 98 821

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Suomen Taksi Oy

0800 93 150 (suomi)

0800 93 152 (ruotsi)

Keski-Suomi

Pro-Keskus Oy

0800 30 2259

Kymenlaakso

Kymenlaakson Taksi Oy

0800 30 2333

Lappi

Pro-Keskus Oy

0800 30 2240

Pirkanmaa

Tampereen Aluetaksi Oy

0800 98 811

Pohjanmaa

Vaasan Ulataksi Oy

0800 99 000

Pohjois-Karjala

Pro-Keskus Oy

0800 30 2255

Pohjois-Savo

Pro-Keskus Oy

0800 30 2250

Päijät-Häme

Taksi Päijänne Oy

0800 9 4220

Satakunta

Lounais-Suomen Taksidata Oy

0800 12 0001

Uusimaa

Helsingin-Uudenmaantaksit Oy

0800 96130 (suomi)

0800 96140 (ruotsi)

Varsinais-Suomi

Lounais-Suomen Taksidata Oy

0800 130001 (suomi)

0800 130002 (ruotsi)

 

 

 

Lisätietoja medialle:

Kela, etuuspalvelut vastaava suunnittelija Anne Giss, puh. 0400 985 436

Kela, etuuspalvelut, suunnittelija Anne Hauta, puh. 040 8372 916

Lue lisää: Kela ostaa taksipalvelun maakunnallisilta välityskeskuksilta (Sosiaalivakuutus.fi)

 


02.05.2018

Puhelinpalvelumme on ruuhkautunut

Puhelinpalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut 2.5.2018. Pahoittelemme asiasta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.


30.04.2018

Ennakkotilaukset vapun aikana

Vappuaattona otamme vastaan ennakkotilauksia ainoastaan työmatkalaisilta sekä matkalle lähtijöiltä!

30.4. klo 18 - 1.5. klo 06 välisenä aikana otamme vastaan ennakkotilauksia ainoastaan työmatkalaisilta sekä henkilöiltä, jotka ovat lähdössä matkalle ja tarvitsevat kuljetusta liikennepaikoille. Näin toimimalla haluamme varmistaa sen, että välttämättömät kyydit pystytään hoitamaan. Rajoitus ei koske inva-, kela- eikä sote-kuljetuksia.


24.04.2018

TEKSTIVIESTITILAUKSET EIVÄT VALITETTAVASTI TOIMI TÄLLÄ HETKELLÄ

Järjestelmässämme on havaittu toimintahäiriö - tekstiviestitilaukset numeroon 16442 eivät valitettavasti tule läpi tilausjärjestelmäämme tällä hetkellä. Taksin tilaaminen puhelimitse toimii soittamalla numeroon 01004131. Järjestelmän vikaa korjataan. Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa.


19.04.2018

Taksi Tampere voitti Kela kilpailutuksen Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

Uusi laki liikenteen palveluista astuu voimaan 1.7.2018. Laki muuttaa taksialaa merkittävästi. Käytännössä hyvin säädellystä markkinasta siirrytään täysin markkinaehtoiseen tilanteeseen. Uuden lain voimaantulo aiheutti myös sen, että Kela kilpailutti sairausvakuutuksesta korvattavat matkat maakunnittain. Kilpailutuksen tuloksena Tampereen Aluetaksi Oy (Taksi Tampere) jatkaa Kelan yhteistyökumppanina Pirkanmaan alueella. Taksi Tampere on jo vuodesta 2011 lähtien, jolloin suorakorvausjärjestelmä otettiin käyttöön, toiminut Kelan välityskeskuksena.

Kelan kilpailutuksen päätöksen myötä Taksi Tampere alkaa hoitaa myös Kanta-Hämeen alueen sairausvakuutuksesta korvattavat matkat 1.7.2018 alkaen. "Taksi Tampereella on vahva kokemus yhteiskunnallisista kuljetuksista. Olemme toimineet Kelan kanssa jo pitkään ja on hienoa, että yhteistyömme jatkuu ja toiminta-alue laajenee. Onhan tämä meille todella hieno kasvun paikka myös", toteaa Taksi Tampereen toimitusjohtaja Helvi Liukkaala.

Taksi Tampere (Tampereen Aluetaksi Oy) on vuonna 1990 perustettu tamperelainen taksipalveluyhtiö, jolla on toiminta-alueellaan välityksessä noin 500 taksia ja Kela-välityksessä yhteensä noin 900 taksia. Taksi Tampere hoitaa yli 2 miljoonaa henkilö- ja tavarakuljetusta vuosittain sekä vastaa merkittävästä määrästä Tampereen ja lähikuntien Kela- ja sote-kyytejä. Taksi Tampere toimii Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä ja Pirkkalassa.    

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Helvi Liukkaala puh. 050 307 9050


08.02.2018

PUHELINPALVELUSSA RUUHKAA TEKNISEN VIAN VUOKSI

Puhelinpalvelussamme on havaittu tekninen vika, joka saattaa ruuhkauttaa palvelua. Pahoittelemme häiriötä.

06.02.2018

PUHELINPALVELUSSA RUUHKAA

Puhelinpalvelumme on valitettavasti ruuhkautunut poikkeuksellisen sairaslomamäärän vuoksi. Pahoittelemme tilanteesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.


31.01.2018

TAKSIEN ENNAKKOTILAUKSET PE 2.2. MIELENILMAUKSEN AIKANA

Perjantaille 2.2.2018 AKT:n mielenilmauksen aikana otamme vastaan ennakkotilauksia ainoastaan työmatkalaisilta sekä henkilöiltä, jotka ovat lähdössä matkalle ja tarvitsevat kuljetusta liikennepaikoille!

Haluamme näin varmistaa sen, että välttämättömät kyydit pystytään ajamaan. Tarvittaessa työmatkalaisia saatetaan yhdistää samoihin autoihin. Rajoitus ei koske inva-, kela- ja sote-kuljetuksia.


12.01.2018

Taksi Tampere tarvitsee 250 uutta kuljettajaa

TIEDOTE

12.1.2018

Taksi Tampere tarvitsee 250 uutta kuljettajaa

Kuljetusten kasvun ja eläköitymisten myötä Taksi Tampereella (Tampereen Aluetaksi Oy:llä) on tarve jopa 250 uudelle kuljettajalle. Taksi Tampere järjestää 29.01.2018 klo 17 alkaen kuljettajakoulutuksen info- ja rekrytointitilaisuuden Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen Tähtien salissa, Ilmailunkatu 20. Tilaisuudessa on mahdollista käydä kahdenkeskisiä neuvotteluja alueen taksiyrittäjien kanssa.

Taksi Tampereella kuljettajakoulutuksesta vastaa viiden hengen koulutustiimi, jota vetää koulutusvastaava Jorma Laine. Taksi Tampereella on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) koulutukseen oikeuttava lupa järjestää taksinkuljettajan perus- ja jatkokoulutusta.

Taksi Tampere uudistaa koulutustaan tämän vuoden aikana. Uusi laki liikenteen palveluista astuu voimaan 01.07.2018. Uusi laki ei jatkossa vaadi kuljettajakoulutusta mutta heinäkuun jälkeenkin taksinkuljettajan ajolupaan vaaditaan Trafin järjestämän taksinkuljettajan kokeen suorittaminen. Taksi Tampereen kuljettajakoulutus antaa jatkossakin erinomaiset valmiudet läpäistä kuljettajakoe ja hankkia kuljettajalupaan tarvittava paikallistuntemuksen hallinta. Taksinkuljettajalta vaaditaan ajotaidon ja paikallistiedon lisäksi hyviä asiakaspalvelutaitoja, asiakkaiden erilaisten avustamistarpeiden hallintaa ja monta muuta osaamista. Koulutusta tarvitaan tulevaisuudessakin, toteaa Tampereen Aluetaksi Oy:n toimitusjohtaja Helvi Liukkaala.

Taksi Tampere (Tampereen Aluetaksi Oy) on vuonna 1990 perustettu tamperelainen taksipalveluyhtiö, jolla on toiminta-alueellaan välityksessä noin 500 taksia ja Kela-välityksessä yhteensä noin 900 taksia. Taksi Tampere hoitaa yli 2 miljoonaa henkilö- ja tavarakuljetusta vuosittain sekä vastaa merkittävästä määrästä Tampereen ja lähikuntien Kela- ja sote-kyytejä. Taksi Tampere toimii Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä ja Pirkkalassa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Helvi Liukkaala

puh. 050307 9050


28.12.2017

ENNAKKOTILAUKSET UUDENVUODENAATTONA 31.12.2017 SEKÄ UUDENVUODENPÄIVÄNÄ 1.1.2018

Uudenvuodenaattona 31.12.2017 klo 18 alkaen sekä uudenvuodenpäivänä 1.1.2018 otamme vastaan ennakkotilauksia ainoastaan työmatkalaisilta sekä matkalle lähtijöiltä. Uudenvuoden juhlapyhien aikana 31.12.2017 klo 18 - 1.1.2018 ajan otamme vastaan ennakkotilauksia ainoastaan työmatkalisilta sekä henkilöiltä, jotka ovat lähdössä matkalle ja tarvitsevat kuljetusta liikennepaikoille. Haluamme näin varmistaa sen, että välttämättömät kyydit pystytään ajamaan. Tarvittaessa työmatkalaisia saatetaan yhdistää samoihin autoihin. Rajoitus ei koske inva-, kela- ja sote-kuljetuksia.

21.12.2017

ENNAKKOTILAUKSET JOULUAJAN PYHÄPÄIVIEN AIKAAN

Joulun aikaan otamme ennakkotilauksia vastaan vain työmatkalaisille sekä matkaan lähtijöille!

24.12.-26.12. otamme vastaan ennakkotilauksia vain työmatkalaisilta tai henkilöiltä, jotka ovat lähdössä matkalle ja tarvitsevat kuljetusta liikennepaikoille. Haluamme näin varmistaa sen, että välttämättömät kyydit pystytään hoitamaan. Tarvittaessa työmatkalaisia saatetaan yhdistää samoihin autoihin. Rajoitus ei koske inva-, kela- ja sote-kuljetuksia.