Skip to content

Kysymys: Miten tulkitaan sopimuksen kohdassa 8.3 mainittu kuljetustapahtuman selvitysaika?

  • Vastaus: Liikenteenharjoittajan on annettava selvitys epäselvistä kuljetustapahtumista viiden Työpäivän aikana.

Kysymys: Kuulun Tilaajavastuuseen ja olen luotettava kumppani. Mitä papereita otan mukaan allekirjoitukseen?

  • Vastaus: Tulosta Tilaajavastuusta / Luotettavasta kumppanuudesta tosite, josta näkyy vastuiden täyttyminen. Lisäksi tarvitaan rikosrekisteriotteet ja ammattiliikenteen liikennevakuutus ja vastuuvakuutus.

Kysymys: Millainen Data-liittymä vaaditaan Samsung A5-välityskoneeseen?

  • Vastaus: 4G-liittymä, rajaton. Puhelinliittymän voi halutessaan ottaa. Dataliittymä riittää. Samsung A5 käyttää Nano-SIM korttia.

Kysymys: Mitä tarkoittaa maksuliikennetiedotteen Yrityksen sopimuskumppani (palveluntuottaja)?

  • Vastaus: Tilitysten hoitajaa, eli Tampereen Aluetaksia tai Taksiliiton Yrityspalvelua.

Kysymys: Maksuliikennetietolomakkeessa kysytään maksupäätetunnusta. Mistä löytyy?

  • Tunnus löytyy MAKSUPÄÄTEKAPULASTA: MENU – 1 – 5 – 4 HETI ENSIMMÄISELTÄ RIVILTÄ LÖYTYY AS TUNNUS.Ohje koskee Lumo-maksupäätettä. Muiden maksupäätteiden toimintatapaa emme vielä tässä vaiheessa osaa kertoa, mutta varmaan jostain sen sisältä tuo tunnus löytyy. Yleensä siinä on alussa Y-tunnus tai hetu.

Kysymys: Soveltuuko Mitax 21 taksamittari Kela-välitykseen?

Vastaus: Ei. Taksiliiton Jouni Mutaselta saamamme tiedon mukaan Mitax 21 ei sovellu Kela-ajon taksamittariksi.

Kysymys: Riittääkö Ely-keskuksen valvoman liikenneluvan voimassaolo todistamaan yrityksen vastuullisuuden?

Vastaus: Ei riitä. Ely-keskuksen valvonta siirtyy Trafille 1.7.. Emme tiedä, miten lupa-asioita jatkossa valvotaan.

Kysymys:Miten toimitaan, kun eri alueilla on päällekäisiä auton kupunumeroita?

Vastaus: Tälläkin hetkellä välityskeskuksessa rinnakkaiset autonnumerot erotellaan ylimääräisellä merkillä.

Kysymys: Rikosrekisteriotteen peruste

Vastaus: Yksityishenkilöiden rikosrekisteriote tilataan tunnuksella Hankintamenettelyote ja yrityksen Yhteisösakkokysely.

Kysymys: Onko porrasvetovelvollisuus?

Vastaus: Kuten nykyäänkin, porrasveto näkyy kutsussa ja sen voi hylätä.

Kysymys: Hyväksytäänkö Euro4-auto, jos auto on myöhemmin menossa vaihtoon?

Vastaus: Ei. Kela edellyttää Euro5-autoja 1.7.2018.

Kysymys: Jos ei ole tällä hetkellä Tampereen Aluetaksin välityksessä, onko Samsung A5 ainoa laite, johon ohjelmat asennetaan?

Vastaus: Kyllä. Laitteen voi tilata valmiiksi asennettuna valitsemalla ilmoittautumislomakkeella laitteistoksi ”Haluan ostaa Tampereen Aluetaksilta valmiiksi asennetun Samsung A5 -mobiililaitteen!”.

Jos valitsee ”Haluan ostaa itse Samsung A5 -mobiililaitteen ja hankkia Tampereen Aluetaksilta ohjelmistoasennuksen ja lisenssit”, ohjelma ladataan sopimuksen mukaan ja erikseen mm koulutustilaisuuksissa ja Aluetaksin tiloissa Tampereella.

Kysymys: Kuinka kauan asiakirjat eli sopimuksen liitteeksi tarvittavat dokumentit ovat voimassa?

Vastaus: Päiväys voi olla enintään 3 kk vanha.

Kysymys: Elinkeinonharjoittajan rikosrekisteriote

Vastaus: Elinkeinonharjoittaja on vastuussa kaikesta yrityksen ja toiminimen toiminnasta, joten tarvitaan rikosrekisteriote vain elinkeinonharjoittajalta. Toiminimi ei ole yrittäjästä erillinen ”oma” oikeushenkilönsä. Osakeyhtiöstä on pyydettävä oma rikosrekisteriote kaupparekisteriin merkittyjen vastuuhenkilöiden lisäksi.

Kysymys: Sopimusta tehdessä tarkistetaan rikosrekisteriote. Mistä sen saa?

Vastaus: Sopimusta tehdessä tarkistetaan myös voimassaoleva kaupparekisteriote. Rikosrekisteriotteet tarkistetaan kaikista kaupparekisteriin merkityistä vastuuhenkilöistä ja yrityksestä. Rikosrekisteriotteet tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta Hämeenlinnasta. Kaupparekisterin tilaamisesta voi googlata. Kummatkin kannattaa tilata heti, että ne ehtii saapua ennen sopimuksen tekemistä.

Kysymys: Tilaajavastuulain täyttäminen?

Vastaus: Tilaajavastuun voi täyttää kahdella tapaa. Voi rekisteröityä Tilaajavastuu.fi-sivuille ja antaa heidän tehdä työt. Palvelu maksaa 105 eur+alv/12 kk. Vaihtoehtoisesti voi tarkistaa itse www.ytj.fi sivuilta verovelkarekisterin tiedot ja ennakkoperintään kuulumisen. Sieltä löytyy myös tieto työnantajarekisteristä. Verovelkoja ei saa olla ja ennakkoperintärekisteriin on kuuluttava. Jos on henkilökuntaa, pitää järjestää myös työterveys. Työterveyssopimuksella voi osoittaa vastuun täyttämisen. Omasta eläkevakuutusyhtiöstä ja tapaturmavakuutusyhtiöstä on pyydettävä todistus vakuutusten voimassaolosta ja siitä, ettei maksamattomia laskuja ole. Vakuutusyhtiöt tuntevat asian, kun kysyy Tilaajavastuulain täyttämisestä.

Kysymys: Vaatiiko kela jakamaan yhdistetyissä kyydeissä kaikille asiakkaille oikean hinnan?

Vastaus:Ei vaadi. Omavastuuosuus on jaettava asiakkaille oikeudenmukaisesti.

Kysymys: Millaiissa tilanteissa kela-kyydin voi hylätä?

Vastaus: Jos auto on muussa ajossa tai kuljettajan työaika ylittyisi.

Kysymys: Onko avustamislisä ja odotusmaksu yhdistelymatkoissa matkustaja- vai reittikohtainen?

Vastaus: Avustamislisä on asiakaskohtainen.
Yhdistellyssä matkassa matkan kustannus jaetaan asiakkaan tekemän matkan mukaisesti eli jos odotusaikaa kertyy siten, että molemmat ovat kyydissä, jaetaan odotusajan kustannus tasan asiakkaiden kesken.

Tarkennus avustustamislisään
Avustamislisä voidaan periä kertaalleen yhdeltä avustamiskerralta. Avustamislisä voidaan periä, jos vakuutettu on tarvinnut avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen on edellyttänyt invataksia tai esteetöntä ajoneuvoa. Terveydenhuollon edustajan on määriteltävä kulkuneuvon ja avustamistarpeen tarpeellisuus.
Korkeampi avustuslisä, jos asiakas on avustettu lisäksi kantamalla hänet käsivoimin tai erityisen CE-merkityn porraskiipijän avulla rakennuksen vähintään neljä askelmaan käsittävässä portaikossa tai asiakasta on avustettu CE-merkityillä paareilla ja asiakkaan kuljettaminen on edellyttänyt ajoneuvoa, joka täyttää Liikenteen turvallisuusviraston 1.7.2016 antamassa suosituksessa (TRAFI/242411/03.04,03.00/2016) edellytetyt vaatimukset paariautojen erityisvaatimuksista tai auto on muutoskatsastettu paaritaksiksi ennen vuotta 2017.

Kysymys: Koska voi veloittaa odotusta?

Vastaus: Kelan palvelukuvauksen mukaan: Jos ajoneuvo on odottanut asiakasta tilauspaikalla hänen myöhästyttyään esimerkiksi avuntarpeesta johtuvasta tai muusta hyväksyttävästä syystä tai jos matkustaja on poistunut ajoneuvosta kuljetuksen aikana apteekissa käynnin tai apuvälineen hakemisen vuoksi. Enintään 15 min. Yhdensuuntaisen matkan osalta odotusajan korvaamisen ohje on, että odotusta korvataan enintään 15 min. silloin, kun taksi odottaa asiakasta nouto-osoitteessa (kotona tai hoitolaitoksessa). Matkan päätepisteessä syntyvää mahdollista odotusta ei korvata.

Kysymys: Millä perusteella ja missä vaiheessa auton valinta tapahtuu, kun Kela-kyyti tulee välitykseen?

Vastaus: Pisimpään alueella odotellut auto. Välityskeskuksella on oikeus valita tarkoituksenmukaisin tapa.

Kysymys: Voiko autoilija jilmoittautua sekä Pirkanmaan, että Kanta-Hämeen Kela-ajoihin?

Vastaus: Voi.

Kysymys: Lomakkeessa on alvilliset hinnat. Mitä tapahtuu alvin noustessa?

Vastaus: Lomakkeella olevat Kela-taksat sisältävät alvin. Kelan sopimuksen mukaan ”arvonlisäverokannan muutos sopimuskauden aikana otetaan huomioon siten, että hinnaston mukaiset määrät muuttuvat arvonlisäverokannan muuttuessa arvonlisäveron osuudelta”.

Kysymys:Millä hinnalla omavastuu kertyy?

Vastaus: Omavastuu kertyy Aluetaksin ja Kelan välisellä sopimushinnalla. Taksa näkyy ilmoittautumislomakkeessa.

Kysymys: Milloin taksamittari laitetaan kela-ajossa päälle?

Vastaus: Kuljetuskustannusten laskutus alkaa siitä hetkestä, kun auto on noutokohteessa, sovittuna ajankohtana.

Kysymys: Onko kela-ajoissa luokse-ajoa?

Vastaus: Sopimuksen mukaan ei.

Kysymys: Miten hukkakyydit hyvitetään?

Vastaus: Jos asiakas ei tule, kela ei korvaa.

Kysymys: Jos asiakas ei maksa omavastuuta?

Vastaus: Kelan sopimuksessa ei ole tarkempia ohjeita näiden tilanteiden varalle. Omavastuun perintä on asiakkaan ja liikennöitsijän välinen asia, jos Kela-tilauksessa siitä ei ole jo mainintaa.

Kysymys: Kuinka kaukaa autoilijoita velvoitetaan hakemaan asiakkaita? Miten kyydit jaetaan?

Vastaus Kutsu lähtee lähimmälle tai tarkoituksenmukaisimmalle Kela-taksille.

Kysymys: Voiko samaan autoon välittää asiakkaita yli maakuntarajojen? Saako pitkälle matkalle myös paluukyydin?

Vastaus: Yhdistelyjä tehdään yli Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntarajojen esimerkiksi Tampereelle tai Helsinkiin kuljetettaessa. Paluukuljetus pyritään järjestämään.

Kysymys: Miten päivystysvuorot järjestetään?

Vastaus: Päivystysalueet ja -tavat tarkentuvat kun Kela-autokanta on tiedossa. Laatuehdoissa sanotaan:
”Liikenteenharjoittaja sitoutuu päivystämään ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Päivystysvelvoite pyritään pitämään kohtuullisena ja pienemmissä taajamissa myös kotipäivystys sallitaan. Päivystysvelvoitteen toistuva laiminlyönti voi johtaa sopimuksen purkamiseen.”

Kysymys: Tehdäänkö kyytien ketjutukset automaattisesti vai käsin? Mitä ketjutukselle tapahtuu, jos yksi kyyti hylätään?

Vastaus: Jos ketjutetun kyydin hylkää, lähtee kuittaamattomat kyydit jakoon. Automatiikkaa hyödynnetään etukäteen tehtyihin Kela-kuljetuksiin. Myös käsin korjataan ja tehdään ketjutuksia.

Kysymys: Mitä muita maksuja tulee kk-maksujen ja provision lisäksi?

Vastaus: Laitteistomaksuja, jos nykyinen kalusto ei ole yhteensopiva Aluetaksin välityskeskuksen kanssa.

Kysymys: Miten koulutus järjestetään ja millä paikkakunnilla?

Vastaus: Räätälöityä koulutusta järjestetään projektisuunnitelman mukaan eri paikkakunnilla. Koulutuksista tiedotetaan erikseen

Kysymys: Miten laatua valvotaan?

Vastaus: Kela-sopimusta tehdessä autoilija sitoutuu laatuvaatimuksiin. Palautetta seurataan ja mm taksitarkastajat puuttuvat poikkeamiin.

Kysymys: Kuka tilaa jatkossa vakiotaksiasiakkaan taksin?

Vastaus: Vakiotaksi on valittava Kela-taksien joukosta ja tilauksen tekee kuljettaja/yrittäjä

Kysymys: Voiko Kela-ajoista kieltäytyä?

Vastaus: Toistuviin kieltäytymisiin puututaan

Kysymys: Asiakkaan vakiotaksioikeus

Vastaus: Asiakas, jolla on vakiotaksioikeus, saa valita auton kela-taksiksi valittujen joukosta. Tilitysten oikeellisuuden varmistamiseksi tilaukset ja vaihdot on tehtävä välityskeskuksen kautta. Tarvittaessa asiakas voi pyytää välitysyhtiöltä apua vakiotaksin valintaan.

Kysymys: Koska autoilija on oikeutettu odotusmaksuun?

Vastaus: Kelan palvelukuvauksen mukaan matkalla voidaan pysähtyä, jos asiakas terveydenhuollosta kotiutuessaan käy hakemassa hänelle määrättyjä lääkkeitä apteekista tai jos hän hakee apuvälineitä terveyskeskuksesta tai apuvälinelainaamosta. Yhteiskuljetuksissa apteekkikäynnit keskitetään yhteen, matkan varrella olevaan apteekkiin. Apuvälineen lastausaika tai asiakkaan nousu ajoneuvoon on odotusaikaa. Tiedot on merkitty tilaukseen. Matkasta korvataan ylimääräiset kilometrit ja enintään 15 minuutin odotusaika.

Kysymys: Jos yritystä ei ole vielä perustettu, eikä y-tunnusta, miten ilmoittaudutaan?

Vastaus: Y-tunnus kentän voi jättää tyhjäksi. Ennen ajon aloittamista ja sopimusta tehtäessä y-tunnus pitää olla.

Kysymys: Voiko ajaa muissakin maakunniissa, kuin Pirkanmaalla ja KantaHämeessä?

Vastaus: Tampereen Aluetaksilla ei ole siihen esteitä.

Kysymys: Omaa asemapaikkaa ei löydy ensisijaisista toiminta-alueista?

Vastaus: Kuntaliitokset huomioidaan eli Kangasala ja Ylöjärvi sisältävät entisiä asemapaikkoja. Kurun ensisijainen toiminta-alue ilmoittautumislomakkeessa on Ylöjärvi eli Tampereen Aluetaksi kokonaisvälitysalue, Kuhmalahden Kangasala, eli Tampereen Aluetaksin kokonaisvälitysalue.

Kysymys: Onko haja-asutusalueella päivystyspakko?

Vastaus: Kela-ajot keskittyvät arkipäiviin. Alueen autokannasta riippuen öisin ja viikonloppuisin pitäisi päivystää. Kotipäivystys hyväksytään. Päivystysalueet ylittävät paikkakuntarajat.

Kysymys: Saako Kela-ajoon hyväksytyllä autolla ajaa muita kyytejä?

Vastaus: Saa ajaa sote-kyytejä ja muiden väitysyhtiöiden ajoja. Jos haluaa ajaa Tampereen Aluetaksin välityksen muita kyytejä, on täytettävä Taksi Tampereen brändi- ja laatuehdot.

Kela-koulutuksen kysymykset ja vastaukset.

Kysymys: Mikäli porrasvedon tekee paareilla, saako siitä ottaa lisämaksua normaalin paarilisän lisäksi?

Vastaus: Paarikuljetus korvataan II-taksan mukaan ja lisäksi maksetaan porrasvedon mukainen avustamislisä kertaalleen.

Kysymys: Saako Kela-kuljetuksen suorittaa perheen jäsenelle tekemättä tilausta tilausvälityskeskuksen kautta?

Vastaus: Samassa taloudessa taksiautoilijan kanssa asuvien oman perheenjäsenen suorakorvausmatkan voi tilata myös autoilija tilausvälityskeskuksen kautta. Matkatilaus välitetään taksiautoilijan autolle hoidettavaksi. Samalla taloudella tarkoitetaan samassa osoitteessa taksiautoilijan kanssa asuvia.

Kysymys: Koulutusmateriaalissa todetaan, että yrittäjän tehtävä on kouluttaa kuljettajansa, mutta palvelunkuvauksessa on kuitenkin, että Palveluntuottaja vastaa liikenteenharjoittajien ja kuljettajien tiedottamisesta ja kouluttamisesta.

Vastaus: Tampereen Aluetaksi on järjestänyt useita koulutustilaisuuksia eri paikkakunnilla ja ne ovat olleet avoimia myös kuljettajille. Tieto koulutuksista on ollut nettisivuillamme. Meillä ei ole kuljettajien yhteystietoja saatavilla tällä hetkellä. Näin ollen kuljettajien kouluttamisen ensisijainen vastuu on yrittäjällä.

Kysymys: Kuljettajat eivät haluaisi ajaa porrasvetoa, koska vakuutus ei korvaa, mikäli jotain sattuu.

Vastaus: Mikäli asiakkaalle sattuu vahinko liikenteessä, autossa, tai sen välittömässä läheisyydessä, korvataan asiakkaaseen kohdistuva vahinko auton liikennevakuutuksesta. Mikäli vahinko sattuu porrasvetoa tehtäessä, asiakkaaseen kohdistuva vahinko korvataan vastuuvakuutuksesta, jota kuljettajasopimuksessakin vaaditaan 500 000 € saakka. Mikäli liikenteenharjoittaja/kuljettaja saa esimerkiksi äkillisen sairaskohtauksen porrasvetoa tehtäessä, asiakkaaseen kohdistuva vahingonkorvaus käsitellään asiakkaan oman vakuutuksen mukaan, riippuen siitä millaiset asiakkaan omat vakuutukset ovat, koska tällöin liikenteenharjoittaja ei ole korvausvastuullinen. Asiakkaan omaisuuteen, esimerkiksi pyörätuoli, kohdistuviin vahinkoihin on olemassa lisävakuutuksia vastuuvakuutukseen, jotka ovat liikenteeharjoittajan omalla vastuulla hankkia. Liikenteenharjoittajaan ja hänen omaisuuteensa kohdistuvat korvaukset riippuvat tapauksen yksityiskohdista ja vakuutustyypistä, millaisen kukin itse on hankkinut.

Kysymys: Ovatko sekä pestävät että kertakäyttöiset lakanat paareissa sallittuja?

Vastaus Koulutusmateriaalissa todetaan ”Lakana ja tyynyliina oltava joko kertakäyttöisiä tai pestävä joka käytön jälkeen”. Ohessa tarkennusta asiaan: MRSA-sairaalabakteeri on alueellamme todellinen riskitekijä sairaille asiakkaillemme ja tartuntariksi on paarikuljetuksissa suuri vuodevaatteiden kautta. Kaikissa paaritakseissa tulee käyttää kertakäyttöisiä lakanoita.