Avgifter från 1.7.2018 (inkl. moms 10%)
Grundavgift vardagar 06:00-20:00, och lördagar och helgdagsafton 06:00-16:005,30 €
Annars8,08 €
Taxeklass (1-4 personer)1,84 €/km
Taxeklass (5-8 personer)2,25 €/km
Taxeklass (1-4 personer säsong)2,12 €/km
Taxeklass (5-8 personer säsong)2,59 €/km
Väntetid42,23 €/h
Obs!

Priserna är Taksi Tamperes maxpriser.

Taksi Tampere säsongstid tillämpas fredagar och lördagar kl. 24-06, dagar före heldagar samt helger kl. 24-06. Säsongstid kan även tillämpas vid andra tider under större massevenemang, då efterfrågan på bilar är stor. Under säsongstid tillämpas även säsongstaxa.

Taximetern mätar antingen distans eller tid alltså resan kan vara dyrare än beräknad med bara distans.

Vi har Ingen förbeställning avgift.

Alla priser inkluderar moms 10%. Om taxin kör bara saker utan människor är momsen 24%.

Pris kalkylator

Resan startar

Passagerare

Distans (km)

Räkna så här

Först välj resetid och mängd av passagerare, eller saker. Sen sätt distans (kilometer) och tryck på ”Räkna”. Beräknat pris ska visas.

Räkning av denna kalkylator är baserad bara på distans. Taximetern automatiskt tillsätter kostnad av väntetid, trafikhinder, osv. till slutsumman. Väntetid avgift är 42,23€/timme eller 0,70€/minut.