Skip to content

Beställ FPA taxi på numret 0800 98 811 i Birkaland och på numret 0800 98 821 i Egentliga Tavastland.  Beställningssamtalet är avgiftsfritt.

 • Du kan endast få ersättning för resor som beställs via numret för FPA-taxi och du betalar själv för resan högst en självrisk på 25 euro.
 • Beställ taxin före kl. 14.00 dagen före resan.
 • Beställ taxin på samma nummer också om du behöver taxi akut.
 • På en och samma gång kan du beställa alla de tur- och returresor som du känner till för 14 dygn framåt.
 • Beställ returresan minst 1 timme innan du vill bli avhämtad om tidpunkten för returresan är känd.
 • Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling. Vid behov kan FPA också i efterskott kontrollera uppgifterna i beställningen. De uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet används inte för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.

Ange vid samtalet

 • ditt namn och din personbeteckning
 • adressen där bilen ska avhämta dig
 • resans mål (t.ex. sjukhuset)
 • klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
 • om du har hjälpmedel eller följeslagare med dig
 • ett telefonnummer på vilket du kan nås.

Du får veta när taxin beräknas anlända

 • Om det sker förändringar i en taxiresa som du har beställt ska du omedelbart anmäla detta till beställningsnumret.
 • Du ska anmäla förändringarna senast 2 timmar före den överenskomna avhämtningstiden.

Visa upp ditt FPA-kort för chauffören

 • När du visar upp ditt FPA-kort för chauffören får du reseersättning genast i taxin och betalar då endast självriskandelen på 25 euro för resan.

Begär intyg för reseersättning (SV 67r)

 • Om du behöver anlita taxi på grund av ditt hälsotillstånd ska du begära ett intyg hos hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r).
 • Om en person som är anställd vid vårdenheten beställer din returresa, behöver du inget intyg SV 67.
 • Spara själv intyg för engångsresor. FPA kan be om intyg upp till 6 månader efter resdagen.
 • Skicka ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi till FPA.
 • Om en representant för hälso- och sjukvården beställer returresan åt dig behöver du inte ett separat intyg.

Bekant taxi

 • Vissa kundgrupper har möjlighet att anlita en bekant taxi. Närmare information om möjligheten att anlita bekant taxi finns på http://www.fpa.fi/taxiresor (länk).
 • En förutsättning för att transport med bekant taxi ska kunna ordnas efter 1.7.2018 är att det förmedlingsföretag som ordnar taxiresor som FPA ersätter kan anvisa en bekant taxi för kunden.
 • Kontakta vår förmedlingscentral på numret 0800 98 811 I Birkaland pch pä numret 0800 98 821 i Egentliga Tavastland.

Länkar till fpa.fi

 

Ge feedback

Kela-taksi