Skip to content

Taksi Tampereen kuljettajakoulutus

Koulutukseen voi ilmoittautua ja ensimmäisen osan voi suorittaa oman aikataulun mukaan. Tunnuksia koulutusportaaliin tehdään ilmoittautumisien mukaan.
Tällä hetkellä pidämme koulutuksen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa sisältää teoriaopetuksen verkossa itseopiskeluna. Teoriaopetuksen ja paikallistuntemusharjoittelun jälkeen voi osallistua kokeeseen. Toinen osa sisältää välitysjärjestelmän ja -laitteen käytännön harjoittelua kahtena iltana. Toinen osa suoritetaan lähikoulutuksena ja sen voi suorittaa teoriaosuuden jälkeen.

Vaatimukset kuljettajakoulutukseen osallistumiselle:
 • Taksinkuljettajan koe. Hyväksytty koe on esitettävä koulutuksen aikana.
 • Ne, joiden äidinkieli ei ole suomi tulee koulutukseen ilmoittautuessa esittää todistus kielitaidosta (yleinen kielitutkinto vähintään taso 3 tai vaihtoehtoisesti peruskoulutodistus, lukiotodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus, jossa on hyväksytty arvosana suomen kielestä).
Koulutuksen sisältö:
 • Teoriaosuus verkossa.
 • Laitekoulutus 4 h.
 • Paikallistuntemuksen harjoittelu n. 15-20 h itseopiskeluna Seppo-ohjelmalla.
 • Koe, sisältäen paikallistuntemuksen ja taksojen käytön.
 • Harjoittelupäivä 5-8 h, joka ajetaan liikenteessä asiakkaita palvellen tutorhenkilön läsnäollessa. Harjoittelupäivä toteutetaan käytännössä torstaisin.
Koulutuksen hinta:
 • 248 € (sis.alv.)
 • Koulutuksen maksu tulee olla maksettuna koulutuspäivään mennessä.
 • Koulutusmaksua ei palauteta takaisin.
 • Koemaksu 124 € (sis.alv.) / koekerta
 • Harjoittelupäivä 124 € (sis.alv.) (Mikäli Aluetaksin kouluttaja toimii tutorina, eikä esim. oma työnantaja.)
Koulutuksen paikka:

Tampereen Aluetaksin tilat Sammon valtatie 7.

Huomioitavaa:
 • Koulutuksemme tulee suorittaa loppuun 1 vuoden kuluessa aloituspäivästä. Jos laatusopimuksemme on allekirjoittamatta ja ID-numero saamatta vuoden kuluttua 1. koulutuspäivän jälkeen, tulee koulutuksemme suorittaa kokonaisuudessaan uudestaan. Tällöin koulutuksesta myös peritään sen hetkinen koulutusmaksu.
 •  Koe on pakollinen kaikille koulutukseen osallistuneille. Kokeeseen ei hyväksytä korvaavuuksia. Aiemmin suoritettua Traficomin paikallistuntemuskoetta ei lueta hyväksi.
 •  Koulutuspäivinä on 100% läsnäolovelvollisuus.
Lisätietoja:

p. 050 3301162, kouluttajat@taksitampere.fi

Ilmoittautuminen:

Koulutukseen ilmoittaudutaan alla olevan linkin kautta, paikallistuntemuskokeita järjestetään sovitun mukaisesti, ajan voi sopia sähköpostitse. Koulutus maksetaan ilmottautumisen yhteydessä.

IlmoittautuMINEN

Tampereen Aluetaksi Oy:n tilausvälityksessä olevilla kuljettajilla tulee olla voimassaoleva taksinkuljettajan ajolupa ja henkilökohtainen ID-numero.

ID-numeron saa osallistumalla järjestämäämme koulutukseen. ID-numeron saamisen edellytyksenä on, mikäli äidinkieli ei ole suomi,  yleisestä kielitutkinnosta vähintään taso 3 (tai vaihtoehtoisesti peruskoulutodistus, lukiotodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus, jossa on hyväksytty arvosana suomen kielestä).

Lähiopetus sisältää mm. asiakaspalvelukokonaisuuden toiminnan arvojemme mukaisena taksinkuljettajana ja toimintamme pääperiaatteet käytännössä, palvelukonseptimme, taksipäätelaitteen harjoittelua ja erityisryhmien huomiointia.

Tampereen seudun paikallistuntemuksen käytännön harjoittelu verkko-opetuksena on mahdollista tehdä oman aikataulun mukaan. Tämän osion suorittamiseen saa tarkemmat ohjeet ja käyttäjätunnuksen koulutusmaksun suorittamisen jälkeen. Harjoittelussa käytetään omaa tablettia tai älypuhelinta.

Tarjoamme myös lisäkoulutusta mm. taksilaitteisiin, pyörätuolin ja paarien käsittelyyn. Tämä sovitaan aina kouluttajan kanssa erikseen. Hinta lisäkoulutukselle on 40 € / h + alv.

Anna palautetta tai pyydä yhteydenottoa kouluttajilta:

Yhteydenotto