Kuljettajakoulutus ammattilaisille

Taksinkuljettajakoulutuksen tarkoitus on edistää taksialan työntekijöiden ja tielläliikkujien terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöystävällisyyttä. Taksinkuljettajakoulutuksen kautta saatu asiantuntemus lisää kuljetusten ja palvelujen laatua, ja tarjoaa kuljettajille mahdollisuuden parantaa työturvallisuutta.

Taksinkuljettajakoulutus on vaadittu kaikilta uusilta kuljettajilta 1.1.2010 alkaen. Kuljettajien, jotka ovat hankkineet ammattiajoluvan jo ennen edellä mainittua päivämäärää, tulee suorittaa 7 tunnin jatkokoulutus ammattiajoluvan voimassaolon jatkamiseksi.

Tampereen Aluetaksi Oy:llä on Liikenteen turvallisuusviraston koulutuksen järjestämiseen oikeuttava lupa järjestää taksinkuljettajan perus- ja jatkokoulutusta. Säädöksissä on määritelty yhdenmukaiset hyväksymisperusteet koulutuskeskuksille, jotta ammatillinen pätevyys ja koulutuskeskuksen laatu voidaan taata tasapuolisesti ympäri maata. Tervetuloa kursseillemme!

Anna palautetta tai pyydä yhteydenottoa kouluttajilta:

Yhteydenotto