Edellytykset ammattiajoluvan saamiseen

Taksia saa ajaa vain sellainen henkilö, jolla on ammattiajolupa. Ammattiajoluvan saamisen edellytykset ovat:

  • Hakijalla on autoon muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus (kakkosvaihe suoritettu). Kortin voimassaoloaika pitää olla vähintään 1 vuosi saadakseen ajoluvan.
  • Hakija täyttää C- ja D-luokan ajoneuvon ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset.
  • Hakija on suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeet.
  • Hakijalla on auton asemapaikkaa vastaava paikallistuntemus.
  • Hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi.

Ammattiajolupaa harkittaessa tulevat esiin seuraavat asiat:

  • Ajotaidon, liikenneturvallisen käyttäytymisen ja oikean asennoitumisen mittarina on poliisilla oleva ajokortin valvontakortti, johon merkitään liikenteessä saadut sakot, ajokortin mahdolliset peruutukset ja muut ajokorttiin liittyvät tiedot (mm. rikkeiden lukumäärän ja laadun, sekä kolarointien perusteella saadaan kuva hakijan ajotaidoista sekä asennoitumisesta liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen).
  • Osoitteiden löytämisen ja oikean ajoreitin valinnan perusteet selvitetään tutkinnossa.
  • Ammattiliikenteen pelisääntöjen tuntemus todetaan tutkinnossa.
  • Palvelualttius, asianmukainen käyttäytyminen sekä kohteliaisuus ja siisteys todetaan kurssilla ja asioitaessa viranomaisen luona.

Luotettavuuden ja rehellisyyden mittarina ovat poliisilla olevat rikosrekisteristä saatavat tiedot rikoksista, putkakäynneistä ja muista vastaavista seikoista (tekojen laadusta riippuen lähtökohtana on pidetty sitä, että tapahtumista on kulunut vähintään viisi vuotta).

Ammattiajolupa myönnetään, kun ammattiajolupakoe on hyväksyttävästi suoritettu ja edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Ammattiajolupaa haetaan liikenneluvan asemapaikan Trafin asiointipisteeltä (Ajovarma Oy), koska ammattiajolupa on sidottu auton liikenneluvassa mainittuun asemapaikkaan. Jos ammattiajolupa on myönnetty vaikkapa Helsinkiin, ei ammattia voi harjoittaa samalla luvalla Tampereella. Helpoin tapa hankkia ammattiajolupa on osallistua pakolliselle kuljettajakurssille, sekä opiskella itse paikallistuntemusta (kadut, julkiset paikat, ravintolat ym).