Skip to content

Traficomin ohjeet taksinkuljettajan ajoluvan hankkimiseksi:

Haluatko taksinkuljettajaksi? Sitä varten tarvitset Traficomin myöntämän taksinkuljettajan ajoluvan.

Luvan myöntämisen edellytykset

Sinulle voidaan myöntää taksinkuljettajan ajolupa, jos:

 • olet saanut B-luokan ajokortin vähintään vuotta aiemmin Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa
 • et ole ajokiellossa
 • täytät ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset
 • olet suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan kokeen ja
 • sinulla ei ole luvan myöntämisen estäviä rikos- tai sakkorekisterimerkintöjä.

Sinulle ei voida myöntää taksinkuljettajan ajolupaa, jos et täytä yllä mainittuja edellytyksiä tai syyllistynyt viimeisen viiden vuoden aikana rikos- tai sakkorekisteristeristäsi ilmeneviin seuraaviin tekoihin:

 1. törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, törkeä rattijuopumus tai kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
 2. sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko, seksuaalirikos, henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos, vapauteen kohdistuva rikos, omaisuusrikos, ryöstö, kätkemis- tai rahanpesurikos tai huumausainerikos ja olet saanut siitä ehdollisen tai ehdottoman vankeustuomion
 3. olet saanut sakkotuomion edellä kohdassa 2 listattujen rikosten vuoksi, ja teko osoittaa ilmeistä sopimattomuutta toimia taksinkuljettajana
 4. olet syyllistynyt ulkomailla 1-2 kohdissa lueteltuja tekoja vastaavaan rikokseen ja teko on merkitty rikosrekisteriin
 5. olet syyllistynyt ulkomailla 1-2 kohdissa lueteltuja tekoja vastaavaan rikokseen, se on merkitty sakkorekisteriin ja teko osoittaa ilmeistä sopimattomuutta toimia taksinkuljettajana.

LUE LISÄÄ sivustolla FINLEX.FI ›

Taksinkuljettajan ajoluvan hakeminen

Jätä hakemus sivustolla ajovarma.fi ›

Liitä hakemukseen:

 • Enintään 6 kuukautta aikaisemmin annettu lääkärinlausunto taksinkuljettajaa koskevien terveysvaatimusten täyttymisestä (ryhmän 2 terveysvaatimukset) tai ikääntymisen vaikutukset huomioiva laajennettu lääkärinlausunto, jos olet jo täyttänyt 68 vuotta.
 • Valokuva, jos sinulla ei ole voimassaolevaa passia tai henkilökorttia tai Trafin vuonna 2013 tai sen jälkeen myöntämää ajokorttia, kuljettajakorttia, ammattipätevyyskorttia, ADR- tai taksinkuljettajan ajolupaa. Jos sinulla on muussa EU- tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti eikä suomalaista ajo-oikeutta, esitä ajokortti ajolupaa hakiessa.

Luvan voimassaolo

Päätös taksinkuljettajan ajoluvasta tehdään Traficomissa. Jos ajolupa voidaan myöntää, saat sen postissa kotiin noin kolmen viikon kuluessa.

Taksinkuljettajan ajolupa on voimassa viisi vuotta kerrallaan tai kaksi vuotta, jos olet jo täyttänyt 68 vuotta.

Jos et enää täytä terveysvaatimuksia tai olet syyllistynyt luvan voimassaoloaikana johonkin ajoluvan myöntämisen estävään rikokseen, poliisi voi peruuttaa taksinkuljettajan ajoluvan määräajaksi, väliaikaisesti tai toistaiseksi.