Skip to content

Käyttöehdot

Tampereen Aluetaksi Oy
Tietoa palvelusta ja käyttöehdot

(Päivitetty: 08.06.2021)

1. Palveluntarjoajan tiedot

Nimi: Tampereen Aluetaksi Oy
Osoite: Sammon Valtatie 7, 33530 Tampere, Suomi
Y-tunnus: 0829622-1
Puhelin: 010 4765 600
Sähköposti: info@taksitampere.fi

2. Määritelmät
  • ”Tampereen Aluetaksi Oy” – Palvelun ja sovelluksen tarjoaja
  • ”Sovellus” – Tampereen Aluetaksi Oy:n kehittämä Taksi Tampere -niminen sovellus
  • ”Palvelu” – Taksi Tampere on palvelu, jolla on mahdollista maksaa ja tilata taksikuljetus Tampereen Aluetaksi Oy:n yhteistyökumppanilta Tampereen seudulla, maksaa taksimatka sekä seurata taksin etenemistä kartalla
  • “Yhteistyökumppanit” – Tarkoittaa Suomessa toimivaa taksien tilausvälitysyhtiötä, Tampereen Aluetaksi Oy:n Sovelluksen kautta taksipalveluja tarjoavaa muuta yhtiötä tai muuta Tampereen Aluetaksi Oy:n kanssa Tampereen Aluetaksi Oy:n Sovellusta koskevan yhteistyösopimuksen allekirjoittanutta kumppania
  • “Käyttäjä” – Palvelua käyttävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö
3. Käyttöehdot

Käyttämällä Sovellusta Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjän tulee lukea nämä käyttöehdot huolellisesti ennen Sovelluksen ja Palvelun käyttöä. Nämä käyttöehdot koskevat Sovelluksen ja Palvelun käyttöä. Sovelluksen ja Palvelun käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Tampereen Aluetaksi Oy toimii välittäjän roolissa Sovelluksen Käyttäjän ja Yhteistyökumppaneiden välillä tarjoamalla alustan, jolla Käyttäjä voi tilata taksin.

4. Käyttäjän rekisteröinti

Sovelluksen ja Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Sovellukseen luodut käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä luo käyttäjätilin rekisteröimällä Sovelluksen. Sovellukseen voi rekisteröityä alle 18-vuotias henkilö, mikä kuitenkin edellyttää huoltajan tutustumista näihin käyttöehtoihin, sekä käyttöehtojen hyväksymistä Käyttäjän puolesta. Palvelun kaikkien ominaisuuksien käyttö edellyttää lisäksi luottokorttitietojen syöttämistä Palveluun.

Käyttäjän tulee rekisteröidä ensin tietonsa ja maksukorttinsa Sovellukseen, jotta Käyttäjä voi hyödyntää kaikkia Sovelluksen ominaisuuksia. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän tulee syöttää nimensä, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa ja halutessaan maksukorttinsa tiedot. Rekisteröinnin tunnistetietona on Käyttäjän sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron yhdistelmä. Käyttäjän maksukorttitiedot tallentuvat ainoastaan mobiilimaksujen välittäjän Stripe Inc. järjestelmään, eikä Tampereen Aluetaksi Oy:llä ole pääsyä maksukorttitietoihin. Tampereen Aluetaksi Oy ei tallenna korttitietoja omiin järjestelmiinsä. Rekisteröityminen Palveluun ei maksa mitään Käyttäjälle, mutta taksin tilauksesta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

5. Tilaus

Käyttämällä Palvelua, Sovelluksen Käyttäjä tekee sitovan tilauksen taksikuljetuksesta. Yhteistyökumppanin hyväksyttyä tilauksen, syntyy sitova sopimus Yhteistyökumppanin ja Käyttäjän välille. Tilaus taksikuljetuksesta on sitova Yhteistyökumppanin hyväksyttyä se. Tampereen Aluetaksi Oy välittää tilauksia Yhteistyökumppaneille, joilla on tarvittaessa oikeus periä Käyttäjältä käyttämättä jätetyistä hyväksytyistä tilauksista 10 euroa tilausta kohti. Käyttäjä hyväksyy, että tilaukset tehdään ilmoitetun sijainnin perusteella eikä Käyttäjällä ole oikeutta korvauksiin, mikäli tilaus on lähtenyt eteenpäin virheellisellä sijainnilla tai GPS:n ja kännykän tukiasema antaa virheellisen sijainnin. Käyttäjän tulee tarkistaa Sovelluksessa näkyvä oma sijaintinsa tilausta tehtäessä.

Tampereen Aluetaksi Oy ei vastaa siitä, täyttääkö Yhteistyökumppani sopimuksessa sovitut velvoitteensa. Taksin tilaamisessa saattaa olla rajoitteita sellaisilla alueilla, joilla sähköisiä tilauksia ei ole mahdollista vastaanottaa.

Sopimus on voimassa matkan päättymiseen ja siihen liittyvään maksutapahtuman suorittamiseen asti.

6. Vastuu Palvelun, Sovelluksen ja käyttäjätilin käytöstä

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Sovelluksen ja Palvelun käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, muiden mahdollisten Sovelluksen ja Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu myös noudattamaan muualla Sovelluksessa ja Palvelussa mahdollisesti asetettuja sääntöjä ja ohjeita. Sovellukseen ei saa syöttää muita kuin oikeita ja todellisia tietoja.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätiliensä käytöstä ja Käyttäjän tulee ilmoittaa havaitsemistaan käyttäjätilejä koskevista väärinkäytöksistä Tampereen Aluetaksi Oy:lle. Sovelluksen Käyttäjä ei saa käyttää Sovellusta kaupallisiin tarkoituksiin esimerkiksi perimällä muilta maksuja Sovelluksella tekemistään tilauksista.

Lisätietoja Sovelluksesta löytyy osoitteesta https://www.taksitampere.fi/palvelut/mobiilisovellus/.

7. Maksut

Käyttäjän maksuvelvollisuus tilauksesta muodostuu silloin, kun Yhteistyökumppani hyväksyy tilauksen.

Sovelluksen kautta tehdyt tilaukset maksetaan Yhteistyökumppanille kuten muissakin taksimatkoissa. Matkan voi maksaa autossa käteismaksuna tai kaikilla yleisimmillä Suomessa käytössä olevilla pankki- ja luottokorteilla. Matkan hinnoitteluperusteet ovat saatavissa osoitteesta https://www.taksitampere.fi/hinnat/. Matkan hintaan vaikuttavat matkan pituus, kesto, aloitusaika sekä Palvelun kuormitusaste. Sovelluksessa ennen matkaa esitetty hinta on arvio matkan hinnasta ja todellinen matka hinta määräytyy taksamittarin näyttämän hinnan mukaisesti. Kiinteähintaisissa matkoissa etukäteen sovittu hinta on sitova Kiinteästä hinnasta ilmoitetaan erikseen. Ennen matkan tilaamista sovellus tarkistaa maksukortin voimassaolon ja tekee katevarauksen. Katevaraus puretaan heti tilauksen jälkeen. Matkan hinta veloitetaan asiakkaan maksukortilta matkan jälkeen, ja kuitti lähetetään asiakkaan sähköpostiosoitteeseen.

Taksitilausten tekeminen Sovelluksessa on ilmaista. Tampereen Aluetaksi Oy pidättää kuitenkin oikeuden tuoda Palveluun maksullisia toimintoja myöhemmin. Tampereen Aluetaksi Oy välittää tilauksia Yhteistyökumppaneille, joilla on tarvittaessa oikeus periä Käyttäjältä käyttämättä jätetyistä hyväksytyistä tilauksista 10 euroa tilausta kohti.

Sovelluksella tehdystä ennakkotilauksesta voidaan periä hinnaston mukainen lisämaksu, joka peritään matkan maksun yhteydessä.

Sovelluksen käyttäminen edellyttää matkapuhelimen tai päätelaitteen käyttöä datayhteydellä, josta saattaa aiheutua kustannuksia Käyttäjälle ja nämä kustannukset määräytyvät Käyttäjän ja tämän datayhteyden palveluntarjoajan välisen sopimuksen perusteella.

8. Taksin saapuminen ja muut liitännäiset seikat

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta eivätkä Tampereen Aluetaksi Oy tai Yhteistyökumppani takaa, että taksikuljetus saapuu arvioituna ajankohtana. Tilauksen toimitusaikaan vaikuttavat useat tekijät kuten liikennetilanne sekä sääolosuhteet. Tilatun taksikuljetuksen saapumisajankohta sekä kaikki muut Sovelluksen tai Yhteistyökumppanin Sovelluksessa Käyttäjälle antamat aika-arviot ovat arvioita.

9. Vastuunrajoitukset

Tampereen Aluetaksi Oy ei takaa Sovelluksen tai Palvelun virheetöntä toimimista tai sitä, että Sovellus on keskeytyksittä käytettävissä. Tampereen Aluetaksi Oy ei vastaa vahingosta, joka syntyy Käyttäjälle tai kolmannelle taholle Sovelluksen keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, lopettamisesta tai muista puutteista Sovelluksessa tai sen sisällössä, eikä myöskään mahdollisista Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat Sovelluksen käytöstä.

Käyttämällä Sovellusta Käyttäjä hyväksyy sen, että Käyttäjällä ei ole oikeutta minkäänlaisiin korvauksiin, jos tilaus on tehty virheellisellä osoitteella. Sovelluksen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa Sovelluksen käytön eston sekä luoda korvausvelvollisuuden. Tampereen Aluetaksi Oy ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista tai kuluista, jotka saattavat aiheutua Sovelluksen tai Palvelun käytöstä, toimimattomuudesta tai väärinkäytöstä Käyttäjille, kuitenkin huomioiden pakottavat lainsäädännön määräykset.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja muita säännöksiä käyttäessään Sovellusta ja Palvelua.

10. Käyttöoikeus Sovellukseen ja sen sisältöön

Käyttäjällä ei ole oikeutta myydä edelleen tai hyödyntää kaupallisesti Sovellusta tai sen sisältöä. Tampereen Aluetaksi Oy pidättää yksinomaisen oikeuden poistaa Sovelluksesta mitä tahansa sisältöä sekä rajoittaa Sovelluksen käyttöä mistä tahansa syystä mukaan lukien Käyttäjän Sovelluksen käytön estäminen.

Käyttäjälle myönnetyt mahdolliset tunnisteet ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset, säilyvät Tampereen Aluetaksi Oy:n omistuksessa. Käyttäjällä ei ole oikeuksia niihin hänen käyttöoikeutensa päättymisen jälkeen eikä hän saa luovuttaa niitä kolmansille osapuolille ilman Tampereen Aluetaksi Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa.

11. Immateriaalioikeudet

Tampereen Aluetaksi Oy omistaa kaikki Sovellukseen tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin liittyvät immateriaalioikeudet yksinomaan. Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen tai Sovelluksen käytön kautta mitään immateriaalioikeuksia Sovellukseen.

Mikään taho ei saa kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Sovelluksesta tai mistään siihen liittyvästä teknologiasta, takaisinmallintaa, purkaa, avata salausta tai muilla tavoin yrittää saada selville Sovelluksen tai siihen liittyvien teknologioiden tai niiden osien lähdekoodia, poistaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita vastaavia oikeuksia ilmentäviä merkintöjä Sovelluksesta, poistaa tai piilottaa Sovelluksen sisältämää mainosmateriaalia tai kerätä, käyttää, kopioida ja siirtää Sovelluksesta saamaansa tietoa ilman Tampereen Aluetaksi Oy:ltä saatua etukäteistä kirjallista hyväksyntää.

12. Muutokset Sovelluksen ja Palvelun toimintoihin ja sisältöön

Tampereen Aluetaksi Oy pidättää oikeuden käyttää, muokata, poistaa tai siirtää mitä tahansa Sovelluksessa olevaa tietoa yksinomaisella päätöksellään ilman ennakkoilmoitusta, jos tietoa voidaan pitää laittomana, virheellisenä, epätarkkana, sopimattomana tai ristiriidassa näiden käyttöehtojen tarkoituksen kanssa.

Tampereen Aluetaksi Oy:llä on oikeus ottaa Sovellus tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi Tampereen Aluetaksi Oy varaa oikeuden muuttaa Sovelluksen ja Palvelun sisältöä tai lopettaa Sovelluksen ja Palvelun tai niiden osien tarjoaminen milloin tahansa väliaikaisesti tai pysyvästi ilman korvausta.

13. Vastuu Sovelluksen sisällöstä ja tarvittavista laitteista ja välineistä

Tampereen Aluetaksi Oy ei ole vastuussa kolmansien osapuolien kuten Yhteistyökumppaneiden Sovellukseen lisäämästä sisällöstä tai sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista.

Käyttäjän tulee itse hankkia Sovelluksen käyttöön tarvittavat laitteet ja välineet sekä huolehtia yhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta. Sovelluksen käyttämiseksi tulee olla käytössä matkapuhelimen datayhteys, josta voi aiheutua Käyttäjälle kustannuksia.

Käyttäjän tulee käyttää Sovellusta vain omilla tunnuksillaan eikä Käyttäjä saa käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön tunnuksia.

Tampereen Aluetaksi Oy:llä on oikeus poistaa Käyttäjä Sovelluksesta välittömin vaikutuksin sekä olla hyväksymättä tai perua kaikki Käyttäjän tilaukset mikäli Käyttäjä väärinkäyttää Sovellusta tai aiheuttaa Sovelluksen Käyttäjille tai Yhteistyökumppanille vahinkoa. Tällainen oikeus on Tampereen Aluetaksi Oy:llä myös mikäli Käyttäjä jättää virheellisen tilauksen tai toimii näissä käyttöehdoissa mainittujen velvoitteiden vastaisesti. Lisäksi tällainen oikeus on niissä tapauksissa, joissa Tampereen Aluetaksi Oy:llä tai Yhteistyökumppanilla on perusteltua aihetta epäillä tilauksen aitoutta ja oikeutta tehdä tilaus. Sovelluksen ja Palvelun väärinkäyttö saattaa aiheuttaa korvausvelvollisuuden näitä käyttöehtoja tai lainsäädäntöä rikkovalle taholle.

Mahdollisissa Sovelluksen tai tilaukseen liittyvissä virhetilanteissa tai maksureklamaatiotapauksissa Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Tampereen Aluetaksi Oy:n asiakaspalveluun. Matkaan liittyvissä reklamaatioissa Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Yhteistyökumppaniin kuittitiedoista ilmenevien yhteystietojen mukaisesti.

Sovellus jaellaan alustan virallisten kauppapaikkojen kautta, ja kauppapaikat sallivat asentamisen vain laitteille, jotka tukevat Sovelluksen käyttöä.

14. Henkilötietojen käsittely

Tampereen Aluetaksi Oy käsittelee ja luovuttaa Käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja näiden käyttöehtojen sekä tietosuojaselosteessa mainittujen kohtien mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy, että hänen henkilötietojansa voidaan käyttää Palvelun toteuttamiseen ja tarvittaessa luovuttaa Yhteistyökumppaneille. Tampereen Aluetaksi Oy voi myös siirtää henkilötietoja tietosuojaselosteen mukaisesti.

15. Käyttöehtojen voimassaolo ja irtisanominen

Näitä käyttöehtoja ja Tampereen Aluetaksi Oy:n niihin tekemiä muutoksia sovelletaan Käyttäjään niin kauan, kun hän käyttää Sovellusta tai Palvelua.

Käyttäjä voi lopettaa Sovelluksen käytön milloin tahansa Sovelluksen käyttäjätilin hallinnan kautta. Mahdollisia maksualennuksia tai -etuja ei korvata Sovelluksen käytön päättyessä.

16. Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä käyttöehtoja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Käyttöehtoja koskevat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvottelemalla ei päästä sovintoon, riidat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttajat voivat myös kääntyä ensin kuluttajaneuvonnan puoleen (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/) ja sen jälkeen Kuluttajariitalautakunnan puoleen (http://www.kuluttajariita.fi/fi/index.html). Kuluttajat voivat edellä mainittujen lisäksi käyttää ODR-foorumin verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua (https://ec.europa.eu/odr).

17. Käyttöehtojen muutokset

Tampereen Aluetaksi Oy:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelun yhteydessä tai sähköpostitse. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Sovelluksen ja Palvelun käyttö.

18. Oikeuksien ja velvoitteiden siirrettävyys

Tampereen Aluetaksi Oy:llä on oikeus siirtää Sovellukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai Sovellusta koskevan liiketoiminnan ostajalle ilman Käyttäjän hyväksyntää. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille.

19. Koko sopimus

Nämä käyttöehdot muodostavat koko Käyttäjän ja Tampereen Aluetaksi Oy:n välisen Sovelluksen ja Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen.

20. Ylivoimainen este

Tampereen Aluetaksi Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.